Centralno naručivanje

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

U našoj ustanovi moguće je centralno naručivanje putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.
Upisivanje se može obaviti i u ambulantama poliklinike i u fizikalnoj terapiji.
Pacijenti se u Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu naručiti:

 1. osobno ili putem druge osobe, predočavanjem uputnice,
 2. putem telefaksa na broj 052 811 301 na način da šalju preslik uputnice ili preslik nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom,
 3. elektronskom poštom na adresi prijemni@bolnica-rovinj.hr uz obvezno ispunjavanje traženih podataka. U privitku se može dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata izravno na telefon 052 537 124.

Naručivanje fizikalne terapije mora se obaviti osobno zbog dogovaranja termina pojedinih fizikalnih procedura.
Potrebni podaci za naručivanje su slijedeći:

 1. Vrsta naručivanja: (bolničko liječenje, specijalistički pregled, fizikalna terapija)
 2. Ime:
 3. Prezime:
 4. Matični broj osiguranika (podatak iz zdravstvene knjižice):
 5. U koliko matični broj ne postoji onda se navede Broj osigurane osobe:
 6. Adresa pacijenta:
 7. Telefon/mobitel:
 8. E-mail adresa (ako postoji):
 9. Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje:

PRILIKOM DOLASKA NA STACIONARNU REHABILITACIJU POTREBNO JE PRILOŽITI NEOVISNO O NAČINU PLAĆANJA (HZZO ILI SAMOSTALNO PLAĆANJE) SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • Otpusno pismo i zadnja kontrola operatera ili lječnika koji vodi bolesnika/icu
 • Odobrenje lječničke komisije HZZO-a za bolničko (stacionarno) lječenje.
 • Pacijenti prilikom dolaska na stacionarnu rehabilitaciju dužni su sa sobom ponijeti lijekove za kronične bolesti za vrijeme trajanja stacionarne rehabilitacije