Centralno naručivanje

Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata

Naručivanje pacijenata obavlja se putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje. Upisivanje se vrši u ambulantama poliklinike i u fizikalnoj terapiji.
Naručivanje je moguće obaviti:

 1. osobno ili putem druge osobe, predočavanjem uputnice,
 2. putem telefaksa na broj 052 811 301 na način da šalju preslik uputnice ili preslik nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom,
 3. elektronskom poštom na adresi prijemni@bolnica-rovinj.hr uz obvezno ispunjavanje traženih podataka. U privitku se može dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom.

*Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata od 12:00-15:00 h, na telefon 052 537-124.

Podaci za naručivanje su slijedeći:

 1. Vrsta naručivanja: (bolničko liječenje, specijalistički pregled, fizikalna terapija)
 2. Ime:
 3. Prezime:
 4. Matični broj osiguranika (podatak iz zdravstvene knjižice):
 5. U koliko matični broj ne postoji onda se navede Broj osigurane osobe:
 6. Adresa pacijenta:
 7. Telefon/mobitel:
 8. E-mail adresa (ako postoji):
 9. Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje:

*Naručivanje za fizikalnu terapiju zahtjeva osobni dolazak zbog dogovaranja termina pojedinih fizikalnih procedura.

PRILIKOM DOLASKA NA STACIONARNU REHABILITACIJU POTREBNO JE PRILOŽITI NEOVISNO O NAČINU PLAĆANJA (HZZO ILI SAMOSTALNO PLAĆANJE) SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 • Otpusno pismo i zadnja kontrola operatera ili lječnika koji vodi bolesnika/icu
 • Odobrenje lječničke komisije HZZO-a za bolničko (stacionarno) lječenje.
 • Pacijenti prilikom dolaska na stacionarnu rehabilitaciju dužni su sa sobom ponijeti lijekove za kronične bolesti za vrijeme trajanja stacionarne rehabilitacije

Molimo Vas da pored gore navedenoga, obavezno dostavite i broj za kontakt.

*Nepotpuna medicinske dokumentacija se neće razmatrati.

Nakon primitka potpune medicinske dokumentacije bit ćemo u mogućnosti po istoj postupiti, odnosno istu staviti na listu čekanja.

LISTE ČEKANJA

 • E-mail adresa za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja: liste.cekanja@bolinca-rovinj.hr
 • Liste čine redoslijed prijava za prijem, a lista prijema je ovisna o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema:(kvarovi uređaja ,bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika, odbijanje produženja od strane komisije)
 • Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama. Stručni tim liječnika svakodnevno trijažira dospjele predmete.
  O konačnom terminu Vašeg dolaska bit ćete obaviješteni jedan mjesec unaprijed telefonski ili pismenim putem.