Liste čekanja

E-mail adresa za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja: liste.cekanja@bolinca-rovinj.hr
asd