Bolnička jedinica za centralno naručivanje pacijenata


Naručivanje pacijenata obavlja se putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje. Upisivanje se vrši u ambulantama poliklinike i u fizikalnoj terapiji.

Naručivanje je moguće obaviti:

 • osobno ili putem druge osobe, predočavanjem uputnice,
 • putem telefaksa na broj 052 811 301 na način da šalju preslik uputnice ili preslik nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom,
 • elektronskom poštom na adresi prijemni@bolnica-rovinj.hr uz obvezno ispunjavanje traženih podataka. U privitku se može dostaviti skeniranu uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom

*Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno Bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata od 12:00-15:00 h, na telefone 052 537-124, 052/537-209

Radi kvara na telefonskoj liniji informacije možete iznimno dobiti na 095/6333-229

Podaci za naručivanje su slijedeći:

 • Vrsta naručivanja: (bolničko liječenje, specijalistički pregled, fizikalna terapija)
 • Ime:
 • Prezime:
 • Matični broj osiguranika (podatak iz zdravstvene knjižice):
 • U koliko matični broj ne postoji onda se navede Broj osigurane osobe:
 • Adresa pacijenta:
 • Telefon/mobitel:
 • E-mail adresa (ako postoji):
 • Vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje:

Naručivanje za fizikalnu terapiju isključivo putem mail adrese: fizikalna.terapija@bolnica-rovinj.hr te IZNIMNO osobnim dolaskom do šaltera broj 5 (odnosi se na pacijente koji nemaju mogućnost slanja dokumentacije mailom)

 

PRILIKOM DOLASKA NA STACIONARNU REHABILITACIJU POTREBNO JE PRILOŽITI NEOVISNO O NAČINU PLAĆANJA (HZZO ILI SAMOSTALNO PLAĆANJE) SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

Otpusno pismo i zadnja kontrola operatera ili lječnika koji vodi bolesnika/icu
Odobrenje lječničke komisije HZZO-a za bolničko (stacionarno) lječenje.
Pacijenti prilikom dolaska na stacionarnu rehabilitaciju dužni su sa sobom ponijeti lijekove za kronične bolesti za vrijeme trajanja stacionarne rehabilitacije
Molimo Vas da pored gore navedenoga, obavezno dostavite i broj za kontakt.

*Nepotpuna medicinske dokumentacija se neće razmatrati.

Nakon primitka potpune medicinske dokumentacije bit ćemo u mogućnosti po istoj postupiti, odnosno istu staviti na listu čekanja.

LISTE ČEKANJA

 • E-mail adresa za provjeru listi čekanja i pritužbi građana na liste čekanja: liste.cekanja@bolinca-rovinj.hr
 • Liste čine redoslijed prijava za prijem, a lista prijema je ovisna o nizu činitelja zbog kojih može doći do pomaka u datumu prijema:(kvarovi uređaja ,bolest liječnika ili terapeuta, odustajanje ili hitnost bolesnika, odbijanje produženja od strane komisije)
 • Liste čekanja nisu konačne, već se svakodnevno ažuriraju i podložne su izmjenama i dopunama. Stručni tim liječnika svakodnevno trijažira dospjele predmete.
  O konačnom terminu Vašeg dolaska bit ćete obaviješteni jedan mjesec unaprijed telefonski ili pismenim putem.

 

Kontakti

 • Adresa: Luigi Monti 2, 52210 Rovinj
 • Centrala: +385 (0)52 81 10 11
 • ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr

Centralno naručivanje

RADNO VRIJEME: 07:00 - 15.00

TELEFONSKO NARUČIVANJE ILI UPITI PUTEM TELEFONA: 12:00 – 15:00

Ambulanta

 • Tel: +385 (0)52 53 71 26