Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati
prijemni@bolnica-rovinj.hr+385 (0)52 537 124

Danijela Prekupec

radni terapeut
Danijela Prekupec

Stručni studij radne terapije završila je na Zdravstvenom veleučilištu 2014. godine u Zagrebu. Nakon studija odlazi na pripravnički staž u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice. Prvo radno iskustvo kao radni terapeut stječe u Down sindrom centru Pula (2016.-2018. godine). Nakon toga dobiva priliku priključiti se u pilot projekt Specijalne bolnice za ortopediju i medicinsku rehabilitaciju Rovinj te postajem dio „Tima za ranu intervenciju“.

Od 1.2.2022. godine zapošljava se kao radni terapeut u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju  i ortopediju Rovinj. Djelokrug rada radnog terapeuta u Timu za ranu intervenciju je rad s djecom s teškoćama u razvoju, neurorizičnom djecom, djecom s teškoćama koštano-mišićnog sustava, teškoćama fine i grube motorike. Provodi radno terapijsku procjenu, intervenciju i evaluaciju. Također radni terapeut je uključen svakodnevno u rad s osobama koje su doživjele cerebrovaskularni inzult, motoričke poteškoće, neurološke, senzoričke, psihosocijalne.  Osobe koje se upućuju kod radnog terapeuta su: osobe sa hemiparezom/hemiplegijom, amputacije, osobe s cerebralnom paralizom, teškoće senzorne integracije, odstupanja u rastu i razvoju. Trenutno pohađa Ayers terapiju senzorne  integracije kojom  procjenjuje i provodi terapiju kod djece koja pokazuju disfunkciju na području senzoričke obrade.

Doktor ikona

Kontaktirajte nas!

Saznajte detalje o uslugama i smještaju
KONTAKT
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Luigi Monti 2 52210 Rovinj, Hrvatska
 
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT CODE:ZABAHR2X
IBAN: HR6023600001101240969
OIB: 06628576557
Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati


ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr
+385 91 633 3014

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram