Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati
prijemni@bolnica-rovinj.hr+385 (0)52 537 124

doc. dr. sc. Marinko Rade

mr. sc. ortopedske medicine, MBA

Docent dr.sc. Marinko Rade dio je međunarodnog tima kojeg čine znanstvenici iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Izraela, Finske i Hrvatske (doc. Rade), a koji su prvi uspjeli kvantitativno dokazati da je defekt hrskavične pokrovne plohe kralješka nasljedan, neovisno povezan s limitirajućom križoboljom te je jedan od glavnih uzročnika degeneracije intervertebralnog diska i Modic promjena u kralješku. Kao voditelj međunarodnih linija istraživanja najviše u Finskoj, dobitnik je velikog broja međunarodnih priznanja: 

  • Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske 2019.godine, po prijedlogu Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, procjeni i odluci povjerenstva Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora te Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost;
  • Dobitnik godišnje Nagrade za znanost 2019. godine Finskoga društva za vertebrologiju Finskog liječničkog zbora;
  • Dobitnik priznanja 2019. „Outstanding Clinical Science Paper Award“ po izboru International Society for the Study of Lumbar Spine, na svjetskom kongresu u Kyotu, Japan;
  • Dobitnik godišnje Nagrade za znanost 2018. godine Finskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Finskog liječničkog zbora;
  • Dvostruki dobitnik (2014. i 2017. godine) priznanja  „Young Spine Investigator Award“ dodijeljen od najcitiranijeg svjetskog znanstvenog časopisa za patologiju kralježnice, američkog Spine-a. Docent Rade je jedini dvostruki pobjednik u povijesti ove nagrade;
  • Četiri puta (2013., 2015., 2016. i 2019. godine) proglašen Najboljim mladim znanstvenikom u patologiji kralježnice po izboru Finskoga društva za vertebrologiju Finskog liječničkog zbora;  

Autor i koautor u 18 znanstvenih članaka objavljeni u međunarodno recenziranim CC i indexiranim Q1 znanstvenim časopisima (Scientific Reports - Nature, Spine, European Spine Journal, Journal of Orthopaedic Research, Current Molecular Biology Reports) te raznih poglavlja knjiga.

Uz doktorski studij kliničke medicine uspješno je pohađao i dva postdoktorska studija u polju kliničke medicine i neuroznanosti. Njegova doktorska disertacija pod naslovom “Between Neuroradiology and Neurophysiology: New Insights in Neural Mechanisms” može se preuzeti na poveznici.

Od 2014. godine ravnatelj je Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj, gdje upravlja godišnjim proračunom u iznosu od 24 milijuna kuna i koordinira klinički rad povezan s 220 bolničkih kreveta. Planirao je, obranio i provodi turnover projekt koji podrazumjeva 105 000 000 kn investicija u bolničkom kompleksu. 

U vidu aktivnog unaprjeđenja poslovnih sposobnosti, nedavno je dodatno magistrirao poslovno upravljanje (Master in Business Administration) na programu Global Executive Master in Buseness Administration pri Bečkom sveučilištu za ekonomiju i poslovno upravljanje (Wirtschaftsuniversität Wien), WU Executive Academy i Carlson School of Management (SAD), te završio program poslovnog pregovaranja pri Harvard Business School.

Unutar naše ustanove vodi kliničko-znanstvene te razvojne projekte.

Knjige i poglavlja u knjigama

Poglavlja u knjigama

 

Rade, Marinko; Lukovnjak, Boris Lukovnjak; Toth, Jurica; Car, Mate.
EFFECTS OF ACCREDITATION ON QUALITY OF HEALTHCARE. // Novel Perspectives in Economics of Personalized Medicine and Healthcare Systems / Pržiklas Družeta, Romina ; Škare, Marinko ; Kraljević Pavelić, Sandra. (ur.).
New York: Nova Science Publishers, 2022. str. 213-224 doi:10.52305/IMRM1661

Car, Mate; Lukovnjak, Boris Lukovnjak; Toth, Jurica; Rade, Marinko.
METHODS OF PAYMENT FOR HEALTH SERVICES. // Novel Perspectives in Economics of Personalized Medicine and Healthcare Systems / Pržiklas Družeta, Romina ; Škare, Marinko ; Kraljević Pavelić, Sandra. (ur.).
New York: Nova Science Publishers, 2022. str. 177-192 doi:10.52305/IMRM1661

Rade, Marinko; Lukovnjak, Boris Lukovnjak; Toth, Jurica; Car, Mate.
CRITICAL ASSESSMENT OF A HEALTH SYSTEM. // Novel Perspectives in Economics of Personalized Medicine and Healthcare Systems / Pržiklas Družeta, Romina ; Škare, Marinko ; Kraljević Pavelić, Sandra. (ur.).
New York: Nova Science Publishers, 2022. str. 193-212 doi:10.52305/IMRM1661

 

 

Radovi u časopisima

Znanstveni i pregledni radovi

 

Rade, Marinko; Rissanen, Saara; Shacklock, Michael; Kankaanpää, Markku; Airaksinen, Olavi
Activation patterns in response to opposite sequences of radial neurodynamic test performed to maximum tolerable pain.  // Artificial organs, 46 (2022), 3;  154-156 doi:10.1111/aor.14132 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade, Marinko; Rissanen, Saara; Shacklock, Michael; Kankaanpää, Markku; Airaksinen, Olavi
Quantitative parameters of muscular activation in response to opposite sequences of radial

neurodynamic test performed to maximum tolerable pain.  // Artificial organs, 46 (2022), 3;  156-159 doi:10.1111/aor.14132 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Kraguljac, Darko; Aleksić, Antonina; Rade, Marinko
Validation of the pendulum test in the assessment of muscle tone in persons with cerebral palsy.  // Artificial organs, 46 (2022), 3;  120-124 doi:10.1111/aor.14132 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Aleksić, Antonina; Kraguljac, Darko; Rade, Marinko
A visual, intuitive quantified measure of spasticity.  // Artificial organs, 46 (2022), 3;  152-156 doi:10.1111/aor.14132 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Shacklock, Michael; Rade, Marinko; Poznić, Siniša; Marčinko, Anita; Fredericson, Michael; Kröger , Heikki; Kankaanpää, Markku; Airaksinen, Olavi
Treatment of Sciatica and Lumbar Radiculopathy with an Intervertebral Foramen Opening Protocol: Pilot Study in a Hospital Emergency and In-patient Setting.  // PHYSIOTHERAPY THEORY AND PRACTICE, 1 (2022), 16631, 12 doi:10.1080/09593985.2022.2037797 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Pesonen, Janne; Shacklock, Michael; Suomalainen, Juha-Sampo; Karttunen, Lauri; Mäki, Jussi; Airaksinen, Olavi; Rade, Marinko
Extending the straight leg raise test for improved clinical evaluation of sciatica: validity and diagnostic performance with reference to the magnetic resonance imaging.  // Bmc musculoskeletal disorders, 22 (2021), 808, 9 doi:10.1186/s12891-021-04649-z (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Pesonen, Janne; Shacklock, Michael, Pekka Rantanen, Jussi Mäki, Lauri Karttunen, Markku Kankaanpää, Olavi Airaksinen, Marinko Rade
Extending the straight leg raise test for improved clinical evaluation of sciatica: reliability of hip internal rotation or ankle dorsiflexion.  // Bmc musculoskeletal disorders, 22 (2021), 303, 8 doi:10.1186/s12891-021-04159-y (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Tuomainen I; Aalto T; Pesonen J; Rade M; Pakarinen M; Leinonen V,; Kröger H; Airaksinen O,
Unfolding the outcomes of surgical treatment of lumbar spinal stenosis-a prospective 5- and 10-year follow-up study.  // European spine journal, 29 (2020), 9;  2231-2242 doi:10.1007/s00586-020-06424-5 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Tuomainen I; Pesonen J; Rade M; Pakarinen M; Leinonen V; Kröger H; Airaksinen O; Aalto T.
Preoperative Predictors of Better Long-Term Functional Ability and Decreased Pain Following LSS Surgery: A Prospective Observational Study with a 10-year Follow-Up Period..  // Spine, 45 (2020), 11;  776-783 doi:10.1097/BRS.0000000000003374 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Pesonen J; Rade M; Könönen M; Marttila J; Shacklock M; Vanninen R; Kankaanpää M; Airaksinen O
Normalization of spinal cord displacement with the straight leg raise with resolution of sciatica in patients with lumbar intervertebral disc herniation: A 1.5-year follow-up study..  // Spine, 44 (2019), 15;
1064-1077 doi:10.1097/BRS.0000000000003047 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Määttä J.H.; Rade M.; Freidin M.B.; Airaksinen O.; Karppinen J.; Williams F.M.K.
Vertebral endplate defect as initiating factor for Modic change in the general population.  // Scientific reports, 8 (2018), 1; 16630, 8. (https://www.bib.irb.hr/1111093) (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Munir S; Freidin M.B; Rade M; Määttä J.H; Livshits G; Williams F.M.K
Endplate damage is heritable, associated with low back pain and triggers intervertebral disc degeneration: a longitudinal study from TwinsUK.  // Spine, 43 (2018), 21;  1496-1501 doi:10.1097/BRS.0000000000002721 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Munir S; Freidin M.B; Rade M; Määttä J.H; Livshits G; Williams F.M.K
Intervertebral Disc Biology: Genetic Basis of Disc Degeneration.  // Current Molecular Biology Reports, 4 (2018), 4;  143-150 doi:10.1007/s40610-018-0101-2 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)

Rade M., Määttä J.H., Freidin M.B., Airaksinen O., Karppinen J., Williams F.M.K.
Vertebral Endplate Defect as Initiating Factor in Intervertebral Disc Degeneration; Strong Association between Endplate Defect and Disc Degeneration in the General Population.  // Spine, 43 (2018), 6;  412-419 doi:10.1097/BRS.0000000000002352. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M.; Pesonen J.; Könönen M.; Marttila J.; Shacklock M.; Vanninen R.; Kankaanpää M.; Airaksinen O.
Reduced Spinal Cord Movement With the Straight Leg Raise Test in Patients With Lumbar Intervertebral Disc Herniation.  // Spine, 42 (2017), 15;  1117-1124 doi:10.1097/BRS.0000000000002235 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M., Shacklock M., Könönen M., Marttila J., Vanninen R., Kankaanpää M., Airaksinen O.
Normal Multiplanar Movement of the Spinal Cord During Unilateral and Bilateral Straight Leg Raise: Quantification, Mechanisms and Overview..  // Journal of orthopaedic research, 35 (2017), 6;  1335-1342 doi:10.1002/jor.23385 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M, Könönen M, Marttila J, Shacklock M, Vanninen R, Kankaanpää M, Airaksinen O.
In Vivo MRI Measurement of Spinal Cord Displacement in the Thoracolumbar Region of Asymptomatic Subjects with Unilateral and Sham Straight Leg Raise Tests..  // PLoS One, 11 (2016), 6; 0155927, 14 doi:10.1371/journal.pone.0155927 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M; Könönen M; Vanninen R; Marttila J; Shacklock M; Kankaanpää M; Airaksinen O
Correlation analysis of demographic and anthropometric factors, hip flexion angle and conus medullaris displacement with unilateral and bilateral straight leg raise..  // European spine journal, 25 (2016), 3;  724-731 doi:10.1007/s00586-015-3861-x (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M., Shacklock M., Könönen M., Marttila J., Vanninen R., Kankaanpää M., Airaksinen O.
Part 3: Developing Methods of in Vivo MRI Measurement of Spinal Cord Displacement in the

Thoracolumbar Region of Asymptomatic Subjects With Unilateral and Bilateral Straight Leg Raise Tests.  // Spine, 40 (2015), 12;  935-941 doi:10.1097/BRS.0000000000000914. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Shacklock M, Yee B, Van Hoof T, Foley R, Boddie K, Lacey E, Poley J.B, Hamel C, Rade M, Kankaanpää M, Kröger H, Airaksinen O
Slump Test: Effect of Contralateral Knee Extension on Response Sensations in Asymptomatic Subjects and Cadaver Study.  // Spine, 41 (2015), 4;  E205-210 doi:10.1097/BRS.0000000000001218. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M., Shacklock M., Peharec S., Bačić P., Candian C., Kankaanpää M., and Airaksinen O.
Effect of Shoulder Horizontal Flexion on Upper Limb Myoelectric Activity During Simulated Mills Manipulation: Relations to Peripheral Nerve Biomechanics and Specificity of Mills Manipulation.  // Bmc musculoskeletal disorders, 15 (2014), 288, 11 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M; Könönen M; Vanninen R; Marttila J; Shacklock M; Kankaanpää M; Airaksinen O.
2014 young investigator award winner: In vivo magnetic resonance imaging measurement of spinal cord displacement in the thoracolumbar region of asymptomatic subjects: part 2: comparison between unilateral and bilateral straight leg raise tests.  // Spine, 39 (2014), 16;  1294-1300 doi:10.1097/BRS.0000000000000264 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M; Könönen M; Vanninen R; Marttila J; Shacklock M; Kankaanpää M; Airaksinen O.
2014 young investigator award winner: In vivo magnetic resonance imaging measurement of spinal cord displacement in the thoracolumbar region of asymptomatic subjects: part 1: straight leg raise test.  // Spine, 39 (2014), 16;  1288-1293 doi:10.1097/BRS.0000000000000263 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Rade M., Shacklock M., Peharec S., Bačić P., Candian C., Kankaanpää M., and Airaksinen O.
Effect of Cervical Spine Position on Upper Limb Myoelectric Activity During Simulated Mills Manipulation: A New Model, Relations to Peripheral Nerve Biomechanics and Specificity of Mills Manipulation.  // Journal of electromyography and kinesiology, 22 (2012), 3;  363-369 doi:10.1016/j.jelekin.2011.12.006 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

 

Drugi radovi u časopisimaKeller, Thierry; Mayr, Winfried; Rade, Marinko; Ferrante, Simona
Highlights from the IFESS 2021 conferences.  // Artificial organs, (2022), 00;  1-4 doi:.org/10.1111/aor.14182 (recenziran, osvrt, ostalo) 

 

Doktor ikona

Kontaktirajte nas!

Saznajte detalje o uslugama i smještaju
KONTAKT
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Luigi Monti 2 52210 Rovinj, Hrvatska
 
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT CODE:ZABAHR2X
IBAN: HR6023600001101240969
OIB: 06628576557
Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati


ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr
+385 91 633 3014

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram