Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati
prijemni@bolnica-rovinj.hr+385 (0)52 537 124

Angiada Prskalo

psiholog
Angiada Prskalo

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Stručni ispit položila je 2015. godine pri Hrvatskoj psihološkoj komori i Agenciji za odgoj i obrazovanje. Timu za ranu intervenciju Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj priključila se u studenom 2021. 

Od listopada 2013. do studenoga 2021. godine radila je u okviru školske psihologije i psihologije obrazovanja. Sudjelovala je u mnogobrojnim predavanjima na Međužupanijskim i Županijskim stručnim skupovima i sekcijama kao predavač. 

 

Edukacije: 

  • Osijek, 2014. – ODIGOS Association for development and aplication of psychologie and media -  Certificate of Completion for the Nonverbal Communications course
  • Zagreb, 2016.  – Hrvatska udruga za biofeedback i primijenjenu psihofiziologiju, Mens sana d.o.o. i Pamel d.o.o. - Neurofeedback metoda
  • Atena, Grčka, 2018. – Tomatis developpement S.A., Louxembourgh - Tomatis metoda
  • Osijek, 2018. -  Hrvatsko udruženje za kognitivno bihevioralne terapije - Praktikum I
  • Osijek, 2019. -  Hrvatsko udruženje za kognitivno bihevioralne terapije - Praktikum II

 

Znanstveni radovi:

  • Prskalo Angiada i Galić Slavka (2015); Učinkovitost ljestvica valjanosti iz MMPI-2 u detekciji simulacije shizofrenije. Naklada Slap: Klinička psihologija, Vol.8., 181-201. -  međunarodna recenzija
  • Prskalo Angiada, Rudeš-Bogdan Višnja, Kotrla Topić Marina (2019); Digitalni mediji i spremnost za školu. Psihologija i digitalni svijet, knjiga sažetaka 27.godišnje konferencije psihologa. Hrvatsko psihološko društvo. 
Doktor ikona

Kontaktirajte nas!

Saznajte detalje o uslugama i smještaju
KONTAKT
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Luigi Monti 2 52210 Rovinj, Hrvatska
 
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT CODE:ZABAHR2X
IBAN: HR6023600001101240969
OIB: 06628576557
Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati


ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr
+385 91 633 3014

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram