Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati
prijemni@bolnica-rovinj.hr+385 (0)52 537 124
Datum objave: 19. kolovoza, 2022.

More na plaži Bolnice Rovinj izvrsne je kakvoće za kupanje!

Morska voda na plaži Bolnice „Prim. dr. Martin Horvat“ izvrsne je kakvoće ocijenjeno  je prigodom posljednjeg uzorkovanja koje redovno na plažama diljem Istre provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Ocjene se određuju na temelju mjerenja brojnih analitičkih parametara, a prema kriterijima definiranim Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ).

Tijekom uzorkovanja osim analize mikrobioloških pokazatelja, bilježe se i meteorološki uvjeti poput temperature zraka i mora, pa je tako 9. kolovoza temperatura mora prilikom jutarnjeg uzorkovanja kod Bolnice Rovinj iznosila 26.4 ºC a temperatura zraka 26 ºC te slanost mora (salinitet) 38.5.

More na plaži Bolnice Rovinj ima izvrsnu kakvoću za kupanje, a blagodati mora i sunca od davnina su poznate kao ljekovite.

Podsjetimo, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom; dobro obilježeno je na kartografskom prikazu zelenom bojom, a zadovoljavajuće žutom bojom i nezadovoljavajuće crvenom bojom. 

Doktor ikona

Kontaktirajte nas!

Saznajte detalje o uslugama i smještaju
KONTAKT
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno
Luigi Monti 2 52210 Rovinj, Hrvatska
 
Zagrebačka banka d.d.
SWIFT CODE:ZABAHR2X
IBAN: HR6023600001101240969
OIB: 06628576557
Clock icon Bolnica Rovinj
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 7:00 - 15:00 sati


ravnateljstvo@bolnica-rovinj.hr
+385 91 633 3014

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram